پورتفولیو

رتیبا، برند مورد اعتماد سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر

گروه تحلیلگران رتیبا با سال‌ها تجربه در زمینه مشاوره و ارزش گذاری استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا، در تمام مسیر آماده‌سازی مستندات، تهیه گزارش تحلیلی ارزش‌گذاری، اعتبارسنجی نتایج به دست آمده و طراحی سناریوهای پیشنهادی برای جذب یا تزریق سرمایه، در کنار شما خواهد بود. کافی است با ثبت درخواست خود، منتظر تماس کارشناسان رتیبا و دریافت اولین جلسه مشاوره رایگان، به منظور اتخاذ بهترین تصمیم برای کسب‌وکار خود باشید.

مرتب‌سازی مشتریان براساس خدمات

رتیبا در طول سال‌های اخیر این افتخار را داشته که به کسب‌وکارهای مختلفی در بازارهای مختلف و در سطوح بلوغ مختلف از مراحل پیش‌بذری تا پایانی چرخه‌ی بلوغ خدمات ارزش‌ گذاری خود را ارائه نماید که برخی از آن‌ها، عبارتند از:

ارزش گذاری استارتاپ ها در رتیبا
مدل‌سازی مالی
زمستان ۱۴۰۱
ارزش گذاری استارتاپ ها در رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
زمستان ۱۴۰۱
ارزش گذاری استارتاپ
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
زمستان ۱۴۰۱
ارزش گذاری استارتاپ
مدل‌سازی مالی
زمستان ۱۴۰۱
ارزش گذاری استارتاپ با رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
زمستان ۱۴۰۱
ارزش گذاری در فضای عدم قطعیت با گروه تحلیل گران رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
زمستان ۱۴۰۱
ارزش گذاری استارتاپ ها با رتیبا
مدل‌سازی مالی
زمستان ۱۴۰۱
ارزش گذاری استارتاپ ها با رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
زمستان ۱۴۰۱
رتیبا، ارائه دهنده خدمات ارزش گذاری به استارتاپ ها
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
پاییز ۱۴۰۱
ارزش گذاری استارتاپ با رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
پاییز ۱۴۰۱
ارزش گذاری استارتاپ‌ها در رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
پاییز ۱۴۰۱
ارزش گذاری در فضای عدم قطعیت استارتاپ‌ها از خدمات رتیبا ست.
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
پاییز ۱۴۰۱
ارزش گذاری کسب و کار ها و شرکت ها در رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
پاییز 1401
خدمات ارزش گذاری به استارتاپ ها با گروه تحلیل گران رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
پاییز 1401
ارزش گذاری در فضای عدم قطعیت استارتاپ‌ها توسط گروه تحلیل گران رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
پاییز 1401
مدل سازی مالی استارتاپ‌ها و کسب و کارها توسط گروه تحلیل گران رتیبا
مدل‌سازی مالی
پاییز 1401
رتیبا، ارزش گذاری استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا را در اسرع وقت و با دقت بالا انجام می‌دهد.
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
پاییز 1401
رتیبا برند مورد اعتماد در بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
پاییز 1401
کسب و کار های استارتاپی، ارزش گذاری استارتاپ خود را به رتیبا می سپارند.
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
پاییز 1401
یوتوپین
مدل‌سازی مالی
تابستان 1401
ارزش گذاری استارتاپ ها در فضای عدم قطعیت توسط گروه تحلیل گران رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
تابستان 1401
ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان توسط رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
تابستان 1401
نبض
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
تابستان 1401
نبض
ارزیابی موشکافانه (دودلیجنس)
تابستان 1401
دکتر ساینا
ارزیابی موشکافانه (دودلیجنس)
تابستان 1401
دکتر ساینا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
تابستان 1401
ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در فضای عدم قطعیت
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
تابستان 1401
اپلای جرمنی
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
تابستان 1401
سورپرایزممورایز
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
تابستان 1401
مدل سازی مالی استارتاپ ها در رتیبا
مدل‌سازی مالی
تابستان 1401
ارزش گذاری در فضای عدم قطعیت توسط گروه تحلیل گران رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
تابستان 1401
رتیبا؛ارئه دهنده خدمات ارزش گذاری، مدل سازی مالی و تهیه مستندات جذب سرمایه به استارتاپ ها
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
تابستان ۱۴۰۱
ارزشگذاری در فضای عدم قطعیت ست پلت توسط گروه تحلیل‌گران رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
تابستان ۱۴۰۱
رتیبا؛ارئه دهنده خدمات ارزش گذاری، مدل سازی مالی و تهیه مستندات جذب سرمایه به استارتاپ ها
ارزیابی موشکافانه (دودلیجنس)
تابستان ۱۴۰۱
ارزش گذاری استارتاپ ها در رتیبا
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
بهار ۱۴۰۱
رتیبا؛ ارائه دهنده خدمات ارزش گذاری به استارتاپ‌ها
ارزش‌گذاری در فضای عدم قطعیت
بهار 1401
مشاهده بیشتر