عضویت در آکادمی رتیبا: جامعه‌ای تخصصی متشکل از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خطرپذیر

ما در رتیبا اعتقاد داریم که دسترسی به خدمات آموزشی و شبکه‌ی کارآفرینان و منتورها و سرمایه‌گذاران خطرپذیر، مزیتی است که در حال حاضر مختص بازیگران اکوسیستم‌های نسبتا بالغ‌تر در شهرهای بزرگ بوده و همین مسئله سبب گردیده است که علیرغم وجود فرصت‌ها و استعدادهای بالقوه در سایر شهرها، این پتانسیل‌ها نادیده گرفته شوند. به همین دلیل ما در آکادمی رتیبا در نظر داریم با برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، وبینارهای تخصصی و همچنین پنل‌های گفتگو، به صورت کاملا آنلاین، این مزیت‌ها را به حقی برای تمامی علاقه‌مندان این اکوسیستم، حتی در دورافتاده‌ترین شهرهای کشورمان تبدیل نماییم.

نوع فعالیت*
نام استارتاپ، شرکت یا صندوق سرمایه‌گذاری و یا نهادی که در آن مشغول به فعالیت هستید